PARTICIPATING IN CONFERENCE: “CẬP NHẬT CÁC TIẾN BỘ TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ HẬU MÔN TRỰC TRÀNG BẰNG MÁY KHÂU BẤM” IN APRIL 2022

PARTICIPATING IN THE 60TH ANNIVERSARY CEREMORY OF VSS- VASEL 2022

IN NOVEMBER 2022

PARTICIPATING IN THE 11TH ASEAN SOCIETY OF COLORECTAL SURGEONS (ASCS)

IN DECEMBER 2022